Blizny powstają w miejscu zranienia, oparzenia oraz zabiegów operacyjnych. Tworzenie blizny jest częścią normalnego procesu gojenia się rany. Jej kształt i rodzaj zależą od następujących czynników:
- rodzaju urazu – oparzenie, blizna operacyjna, zranienie
- okolicy ciała, która ulega urazowi
- czasu gojenia
- indywidualnych predyspozycji organizmu
Zmiany te nie mają tendencji do ustąpienia samoistnego, a leczenie ich jest trudne.