„Koszerny" (z hebrajskiego: kaszer) znaczy dosłownie „odpowiedni", „pasujący", „właściwy":  pojęcie odnoszące się do reguł obowiązujących w prawie żydowskim, określających rodzaje produktów dozwolonych do spożywania (pokarmy, napoje i leki) oraz warunki, w jakich powinny być produkowane oraz spożywane. Kodeks dietetyczny (kaszrut) bardzo szczegółowo określa produkty„czyste”, które mogą być jedzone, i sposób, w jaki powinno się je przyrządzać, oraz „nieczyste”, trefne, których nie należy jadać. 
Solgar korzysta z usług międzynarodowej organizacji KOF-K Kosher Supervision, by spełnić dokładne wytyczne niezbędne do zdobycia certyfikatu koszerności naszych produktów.

Solgar przestrzega najsurowszych norm opracowanych przez brytyjską organizację Halal Food Authority, by wytwarzać produkty spełniające normy certyfikatu halal (dopuszczającego do spożycia przez muzułmanów).