Ważne! Informacje o odstąpieniu od umowy.


Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszliście Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o decyzji odstąpienia od niej poprzez wysłanie jednoznacznego oświadczenia na adres sklepu (MEDLINES Tomala Agnieszka, ul. Okólna 62, 42-218 Częstochowa, e-mail: sklep@lemone.pl). Można to zrobić za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą, faksem lub poczty elektronicznej. Można także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to konieczne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać taką informację przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Następstwo odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy mają Państwo gwarancję zwrotu wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia zakupionych przedmiotów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych ze sposobem dostarczenia przesyłki wybranym przez Państwa - innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep). Zwrotu płatności mogą się Państwo spodziewać niezwłocznie, a na pewno do 14 dni od dnia, w którym dostarczono do sklepu informację o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że została wyrażona wyraźna zgoda na inne rozwiązanie.
Zwrot płatności może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez sklep zwrotu zakupionych rzeczy lub po dostarczeniu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Należy niezwłocznie odesłać lub przekazać rzecz na adres sklepu, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano sklep o odstąpieniu od umowy. Sklep ponosi koszty zwrotu rzeczy. Za zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, odpowiada klient. Naruszeniem tej zasady jest np. zdjęcie folii z opakowania produktu - w takim przypadku towar nie podlega procedurze odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

a) umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
b) umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu i zostało ono otwarte po dostarczeniu (zwrot jest niemożliwy ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych)