Niniejszy regulamin okre艣la zasady dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedaj膮cego pod adresem www.sklep.lemone.pl

Sprzedaj膮cym jest MEDLINES Tomala Agnieszka z siedzib膮 pod adresem ul. Ok贸lna 62, 42-218 Cz臋stochowa, prowadz膮ca jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, podlegaj膮c膮 wpisowi do Centralnej Ewidencji Dzia艂alno艣ci Gospodarczej wpisan膮 pod numerem NIP: 726-220-57-93, Regon: 151969280 zwan膮 tak偶e zamiennie 鈥濽s艂ugodawc膮". Kontakt z Us艂ugodawc膮 mo偶na uzyska膰:
鈥 pod numerami telefon贸w Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 668 800 787
鈥 korzystaj膮c z adresu poczty elektronicznej: sklep@lemone.pl

搂 1 Wst臋p


1. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin. W zakresie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 Regulamin jest regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupuj膮cy) 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a co najmniej 18 rok 偶ycia lub podmiot gospodarczy, kt贸ry dokonuje lub zamierza dokona膰 Zam贸wienia lub korzystania z innych us艂ug Sklepu Internetowego LEMONE.

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedaj膮cy dok艂ada wszelkich stara艅, aby prezentowana na stronach oferta,聽by艂a aktualna. Gdyby jednak niekt贸re z Zam贸wionych Towar贸w nie by艂y dost臋pne, Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do niezw艂ocznego poinformowania Kupuj膮cego o zaistnia艂ej sytuacji telefonicznie lub drog膮 mailow膮.

4. Towar 鈥 rzecz ruchoma, kt贸rej dotyczy Umowa Sprzeda偶y.

5. Us艂uga dodatkowa 鈥 us艂uga 艣wiadczona przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w zwi膮zku z charakterem sprzedawanych produkt贸w.

6. Produkt 鈥 Towary i Us艂ugi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produkt贸w w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Klientem, z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 (w tym drog膮 telefoniczn膮).

8. Sklep Internetowy LEMONE lub Sklep聽鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.sklep.lemone.pl za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e kupi膰 Produkt.

9. Strona 鈥 Us艂ugodawca i Klient.

10. Strona Sklepu 鈥 ka偶da strona b膮d藕 podstrona www znajduj膮ca si臋 pod adresem www.sklep.lemone.pl

11. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta okre艣laj膮ce jednoznacznie rodzaj i ilo艣膰 Produkt贸w, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

12.聽Potwierdzenie Zam贸wienia聽- e-mail, w kt贸rym akceptujemy przyj臋cie Zam贸wienia do realizacji.

Niniejszy Regulamin stanowi zastrze偶on膮 prawami autorskimi w艂asno艣膰 intelektualn膮. Jakiekolwiek wykorzystanie jego ca艂o艣ci lub cz臋艣ci przez osoby trzecie w celu komercyjnym jest niedozwolone.聽

搂 2 Zasady og贸lne


1. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie Internetowym przez Kupuj膮cego jest zapoznanie si臋 z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowie艅 w czasie realizacji zam贸wienia.

2. Sklep Internetowy LEMONE prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮 za po艣rednictwem sieci Internet.聽

3. Wszystkie produkty oferowane na Stronie Sklepu s膮 fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Us艂ugodawca ponosi odpowiedzialno艣膰 przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodno艣ci towaru z umow膮 zgodnie z art. 10 Ustawy o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozosta艂ymi stosownymi przepisami prawa.

搂 3 Sk艂adanie zam贸wie艅

1. Wszystkie ceny podane na Stronach Sklepu s膮 cenami brutto podanymi w z艂otych polskich (zawieraj膮 podatek VAT). Podane ceny nie obejmuj膮 koszt贸w wysy艂ki.

2. Zam贸wienia s膮 przyjmowane przez Stron臋 Sklepu, telefonicznie lub drog膮 elektroniczn膮.

3. Zam贸wienia sk艂adane poprzez Stron臋 Sklepu mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu przez ca艂y rok. Zam贸wienia sk艂adane w soboty, niedziele i 艣wi臋ta s膮 realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Zam贸wienie sk艂adane drog膮 telefoniczn膮 lub e-mailow膮 jest mo偶liwe wy艂膮cznie w godzinach 8-16 od poniedzia艂ku do pi膮tku.

4. Zam贸wienie jest skuteczne, je艣li Kupuj膮cy prawid艂owo wype艂ni formularz zam贸wienia i prawid艂owo poda dane kontaktowe, w tym dok艂adny adres, na kt贸ry Towar ma by膰 wys艂any oraz numeru telefonu i adres e-mail oraz otrzyma od nas Potwierdzenie Zam贸wienia.聽Mo偶e nast膮pi膰 r贸wnie偶 odmowa przyj臋cia Zam贸wienia, wed艂ug naszego uznania z jakiegokolwiek powodu, w tym niedost臋pno艣ci towaru.聽

5. W wypadku, gdy podane dane nie s膮 kompletne, Sprzedaj膮cy skontaktuje si臋 z Kupuj膮cym. Je艣li kontakt z Kupuj膮cym nie b臋dzie mo偶liwy, Sprzedaj膮cy ma prawo do anulowania Zam贸wienia.

6. Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na wystawianie i przesy艂anie drog膮 elektroniczn膮, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokument贸w rozliczeniowych, w szczeg贸lno艣ci takich jak: faktury VAT z za艂膮cznikami, faktury VAT koryguj膮ce z za艂膮cznikami i formularzy.

7.聽Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedaj膮cego r贸wnie偶 do wystawiania i przesy艂ania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustaw膮 z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 Z p贸藕n. zm.)

8. Przedstawiona przez Us艂ugodawc臋 oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpocz臋cia rokowa艅 (zgodnie z art. 71 k.c.). W trakcie sk艂adania Zam贸wienia, Kupuj膮cy mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego LEMONE w celu ich przetwarzania w zwi膮zku z realizacj膮 Zam贸wienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupuj膮cy ma prawo do wgl膮du w swoje dane po zalogowaniu, ich poprawiania oraz 偶膮dania ich usuni臋cia, patrz Polityka Prywatno艣ci.

9. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z opcji zapami臋tania jego danych przez system w celu u艂atwienia procesu sk艂adania kolejnego Zam贸wienia. W tym celu Kupuj膮cy musi poda膰 login i has艂o, niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Has艂o jest zaszyfrowanym ci膮giem znak贸w, ustalanych przez Klienta. Has艂o Klienta nie jest znane Sprzedaj膮cemu i Klient ma obowi膮zek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich.

10. Po z艂o偶eniu przez Klienta skutecznego zam贸wienia, otrzyma on automatyczn膮 odpowied藕 ze sklepu potwierdzaj膮c膮 przyj臋cie zam贸wienia, co nie jest r贸wno偶naczne z jego potwierdzeniem.聽Umowa jest zawarta, a Sklep Internetowy LEMONE jest prawnie zobowi膮zany dostarczy膰 Towar w chwili akceptacji Zam贸wienia. Akceptacja ma miejsce, gdy Klient otrzyma na podany e-mail dokument o nazwie 鈥濸otwierdzenie Zam贸wienia" stwierdzaj膮cy, 偶e Zam贸wienie zosta艂o zaakceptowane oraz z informacj膮 o prawie odst膮pienia od Umowy i zwrotu Produktu.

11. Zam贸wienie zostaje najcz臋艣ciej potwierdzone e-mailem, faksem, lub telefonicznie w ci膮gu 24 godzin (jeden dzie艅 roboczy). Po Potwierdzeniu Zam贸wienia Klient otrzyma informacj臋 o terminie wysy艂ki towaru w osobnej wiadomo艣ci. W przypadku braku uwierzytelnienia zam贸wienia w ci膮gu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.

12. W przypadku braku mo偶liwo艣ci Potwierdzenia Zam贸wienia w ci膮gu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.

13. Zam贸wienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, 偶e towar jest dost臋pny w magazynie. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci towar贸w obj臋tych zam贸wieniem Klient jest informowany o stanie zam贸wienia i podejmuje decyzj臋 o sposobie jego realizacji (cz臋艣ciowa realizacja lub anulowanie ca艂o艣ci zam贸wienia). Dotyczy to tak偶e produkt贸w w danej chwili niedost臋pnych na Stronie Sklepu.

14. W przypadku, gdy towar jest niedost臋pny i jest to jedyna pozycja w zam贸wieniu, Sklep Internetowy LEMONE zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zam贸wienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

15. Do sprzeda偶y promocyjnej oraz wyprzeda偶y przeznaczona jest ograniczona liczba towar贸w i realizacja zam贸wie艅 nast臋puje wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywania potwierdzonych zam贸wie艅 na te towary, a偶 do wyczerpania si臋 zapas贸w obj臋tych t膮 form膮 sprzeda偶y.

16. Czas rozpocz臋cia realizacji zam贸wienia pokrywa si臋 z momentem wp艂ywu wp艂aty na rachunek bankowy podany w Potwierdzeniu Zam贸wienia w przypadku p艂atno艣ci przelewem lub momentem dokonania zam贸wienia w przypadku p艂atno艣ci kart膮 lub wyborem opcji 鈥瀦a pobraniem".

搂 4 Koszty i termin wysy艂ki

1. Towar wysy艂any jest pod adres wskazany w formularzu zam贸wienia lub podany telefonicznie albo drog膮 mailow膮. Sklep poinformuje Klienta niezw艂ocznie o nieprawid艂owo wype艂nionym formularzu zam贸wienia, kt贸ry uniemo偶liwia dokonanie wysy艂ki lub mo偶e j膮 op贸藕ni膰.

2. Towar jest dostarczany za pomoc膮 wyspecjalizowanej firmy kurierskiej lub za po艣rednictwem us艂ug Poczty Polskiej na terenie ca艂ego kraju. Istnieje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 odbioru osobistego towar贸w w siedzibie sprzedaj膮cego. Dla wysy艂ek zagranicznych, o ile nie podano inaczej, koszt jest ustalany indywidualnie, a czas dostawy jest wyd艂u偶ony nawet do 10 dni.

3. Termin dostarczenia przesy艂ki zale偶y od tego czy towar jest w danej chwili na stanie magazynowym sklepu czy trzeba go sprowadzi膰 od producenta. W pierwszym przypadku czas dostarczenia jest nie d艂u偶szy ni偶 3 dni roboczych, natomiast w drugim do 8 dni roboczych, od momentu zaksi臋gowania 艣rodk贸w wp艂aconych na konto sklepu.

4. Kupuj膮cy jest obci膮偶any kosztami dostawy (wysy艂ki) okre艣lonymi w cenniku transportu. Wysoko艣膰 op艂at uzale偶niona jest od rodzaju transportu oraz sposobu p艂atno艣ci. Kupuj膮cy mo偶e si臋 zapozna膰 z cennikiem w ka偶dej chwili klikaj膮c w zak艂adk臋 鈥Cennik Dostaw".

搂 5 P艂atno艣ci


1. Na ka偶dy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub imienny dow贸d zakupu (rachunek lub FV z danymi podanymi przez klienta).

2. W przypadku niekt贸rych rodzaj贸w asortymentu Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p艂atno艣ci poprzez wy艂膮czenie wybranych opcji p艂atno艣ci na stronie.

3. Sklep Internetowy LEMONE proponuje kilka wygodnych sposob贸w p艂atno艣ci za towar:

  • szybkim i bezpiecznym przelewem bankowym w systemie p艂atno艣ci elektronicznych PayU
  • kart膮 kredytow膮 lub przy zastosowaniu technologi BLIK w bezpiecznym systemie p艂atno艣ci elektronicznych PayU
  • p艂atno艣ci膮 PayPo z odroczonym terminem bez koszt贸w do 30 dni w bezpiecznym systemie p艂atno艣ci elektronicznych PayU
  • got贸wk膮 przy odbiorze przesy艂ki 鈥 opcja za pobraniem i u dostawcy przy darmowym odbiorze w Klinice Medycyny Estetycznej Beauty Club Lemon茅.

przelewem bankowym bezpo艣rednio na konto sklepu: MEDLINES TOMALA AGNIESZKA, ul. Ok贸lna 62, 42-218 Cz臋stochowa

dla p艂atno艣ci krajowych nr rachunku: 24 1140 2004 0000 3702 7505 5213

dla p艂atno艣ci zagranicznych EUR: IBAN PL95 1140 2004 0000 3812 0663 6551 kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK, mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 艁贸d藕 2

搂 6 Odbi贸r towaru


1. Dostawy s膮 realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Przed odebraniem przesy艂ki z poczty lub od kuriera nale偶y sprawdzi膰, czy opakowanie nie uleg艂o uszkodzeniu w transporcie. W szczeg贸lno艣ci nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na stan ta艣m naklejonych na przesy艂k臋. W przypadku, gdy opakowanie przesy艂ki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy ta艣my s膮 zerwane nale偶y nie przyjmowa膰 przesy艂ki i w obecno艣ci kuriera sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody oraz skontaktowa膰 si臋 jak najszybciej ze sprzedawc膮 w celu wyja艣nienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci w zakresie stanu ilo艣ciowego lub jako艣ciowego przesy艂ki przy odbiorze mo偶e mie膰 negatywny wp艂yw na wynik rozpatrzenia roszcze艅 Klienta z tytu艂u uszkodzenia czy okradzenia przesy艂ki w transporcie.

搂 7 Odst膮pienie od umowy

1. Klient b臋d膮cy Konsumentem - zgodnie z definicj膮 zawart膮 w art. 221 ustawy z 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 pozn. Zm) - kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 30 dni (zazwyczaj w innych sklepach 14 dni) kalendarzowych odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w wskazanych poni偶ej (punkt 7). Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie聽O艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

2. Klient ma prawo do odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu, o kt贸rym mowa powy偶ej, termin do odst膮pienia od umowy up艂ywa po 14 dniach od udzielenia informacji o tym prawie. W przypadku odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮. Je偶eli Klient sk艂ada o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy zanim Sklep Internetowy LEMONE przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.

3. Wskazane prawo dotyczy sprzeda偶y konsumenckiej, a wi臋c stosuje si臋 wy艂膮cznie do sprzeda偶y osobie fizycznej, kt贸ra dokonuje zakupu w celu niezwi膮zanym z dzia艂alno艣ci膮 zawodow膮 lub gospodarcz膮 tj. nie 偶膮da wystawienia faktury VAT na podmiot gospodarczy.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyj臋ty tylko i wy艂膮cznie wtedy, gdy b臋dzie odes艂any w pe艂ni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria b臋d膮 nieuszkodzone oraz nie b臋d膮 nosi艂y 艣lad贸w u偶ywania, 艣wiadcz膮cych o innym wykorzystywaniu produktu, ni偶 tylko do cel贸w jego sprawdzenia.

5. W przypadku skorzystania z prawa odst膮pienia od umowy, zwracany towar odpowiednio zabezpieczony przez Klienta powinien by膰 odes艂any na w艂asny koszt na adres siedziby Us艂ugodawcy. Zwrot Produktu mo偶liwy jest r贸wnie偶 osobi艣cie pod adresem: MEDLINES Tomala Agnieszka ul. Ok贸lna 62, 42-218 Cz臋stochowa.

6. Sprzedawca dokona zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 klient, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

7. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci膰 mu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostawy dost臋pny w Sklepie Internetowym). Klient ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy, zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu przed jego up艂ywem.

8. Klient mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy w dowolny spos贸b. Wskazane jest jednak skorzystanie z form, kt贸re u艂atwi膮 obliczenie termin贸w na zwrot wzajemnych 艣wiadcze艅, jak i wykazanie faktu z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, np. w formie listu poleconego lub e-mail.

9. Klient ponosi ca艂kowit膮 odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia聽charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Klientowi w odniesieniu do um贸w:

  1. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt ulegaj膮cy szybkiemu zepsuciu lub maj膮cy kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia, co by艂o wyra藕nie oznaczone w ofercie a towar umieszczony w dziale promocji;
  2. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu ( tj. np. oderwanie zabezpieczenia foliowego s艂oika z preparatem lub zerwanie banderoli);

搂 8 Procedura reklamacji

1. Je偶eli sprzedany Produkt ma wad臋, Klient聽ma prawo 偶膮da膰 doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umow膮 poprzez nieodp艂atn膮 napraw臋 albo wymian臋. Klient ma prawo domaga膰 si臋 stosowanego obni偶enia ceny albo mo偶e odst膮pi膰 od niej.

2.聽W przypadku niezgodno艣ci towaru z umow膮, reklamowany towar wraz z pismem okre艣laj膮cym rodzaj niezgodno艣ci oraz oczekiwania dotycz膮ce sposobu realizacji zobowi膮za艅, nale偶y odes艂a膰 do Sklepu Internetowego LEMONE zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Klient traci uprawnienia okre艣lone w ustawie o prawach konsumenta z 30.05.2014 (Dz. U. 2014 poz. 827) je偶eli przed up艂ywem roku od stwierdzenia niezgodno艣ci towaru z umow膮 nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie zawiadomienia przed jego up艂ywem. W przypadku sprzeda偶y niestanowi膮cej sprzeda偶y konsumenckiej, wy艂膮cza si臋 przepisy zawarte w artyku艂ach 556-576 Kodeksu cywilnego.

搂 9 Polityka prywatno艣ci oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klient贸w w zwi膮zku z zakupami聽 lub zapisaniem si臋 do newslettera jest MEDLINES Tomala Agnieszka.

2.聽Klient dokonuj膮c rejestracji na Stronie wyra偶a zgod臋 na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy LEMONE danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym / Zam贸wieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) .

3. Dalsze szczeg贸艂owe zapisy dotycz膮ce Polityki Prywatno艣ci s膮 zawarte w odr臋bnym dokumencie dost臋pnym na stronie Polityka Prywatno艣ci.

搂 10 Postanowienia ko艅cowe


1.聽W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

2. Prawem w艂a艣ciwym dla um贸w zawieranych pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Kupuj膮cym, na warunkach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory zwi膮zane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w zwi膮zku z wykonywaniem zawartych um贸w pomi臋dzy Sklepem a Klientami b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwe polskie s膮dy powszechne.

4. Kupuj膮cy b臋d膮cy klientem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 przed Sta艂ym Polubownym S膮dem Konsumenckim przy 艢l膮skim Wojew贸dzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach O艣rodek Zamiejscowy w Cz臋stochowie.

5. Informacje o sposobie dost臋pu do trybu wskazanego powy偶ej i stosowanych w takim przypadku procedur rozstrzygania spor贸w, mo偶na znale藕膰 adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrze偶eniem, i偶 do um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu stosuje si臋 wersj臋 Regulaminu obowi膮zuj膮c膮 w chwili z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta.

7.聽Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem publikacji na Stronie Sklepu tj. od 25.05.2018