Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.lemone.pl

Sprzedającym jest MEDLINES Tomala Agnieszka z siedzibą pod adresem ul. Okólna 62, 42-218 Częstochowa, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisaną pod numerem NIP: 726-220-57-93, Regon: 151969280 zwaną także zamiennie „Usługodawcą". Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
• pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 668 800 787
• korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@lemone.pl

 

§ 1 Wstęp


1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia lub podmiot gospodarczy, który dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzystania z innych usług Sklepu Internetowego LEMONE.

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy LEMONE lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.lemone.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.lemone.pl

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Potwierdzenie Zamówienia - e-mail, w którym akceptujemy przyjęcie Zamówienia do realizacji.

Niniejszy Regulamin stanowi zastrzeżoną prawami autorskimi własność intelektualną. Jakiekolwiek wykorzystanie jego całości lub części przez osoby trzecie w celu komercyjnym jest niedozwolone. 

§ 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

2. Sklep Internetowy LEMONE prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

3. Wszystkie produkty oferowane na Stronie Sklepu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na Stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. Zamówienia składane poprzez Stronę Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Zamówienie składane drogą telefoniczną lub e-mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail oraz otrzyma od nas Potwierdzenie Zamówienia. Może nastąpić również odmowa przyjęcia Zamówienia, według naszego uznania z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności towaru. 

5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

7. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 Z późn. zm.)

8. Przedstawiona przez Usługodawcę oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego LEMONE w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane po zalogowaniu, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, patrz Polityka Prywatności.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący musi podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest zaszyfrowanym ciągiem znaków, ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia, co nie jest równożnaczne z jego potwierdzeniem. Umowa jest zawarta, a Sklep Internetowy LEMONE jest prawnie zobowiązany dostarczyć Towar w chwili akceptacji Zamówienia. Akceptacja ma miejsce, gdy Klient otrzyma na podany e-mail dokument o nazwie „Potwierdzenie Zamówienia" stwierdzający, że Zamówienie zostało zaakceptowane oraz z informacją o prawie odstąpienia od Umowy i zwrotu Produktu.

11. Zamówienie zostaje najczęściej potwierdzone e-mailem, faksem, lub telefonicznie w ciągu 24 godzin (jeden dzień roboczy). Po Potwierdzeniu Zamówienia Klient otrzyma informację o terminie wysyłki towaru w osobnej wiadomości. W przypadku braku uwierzytelnienia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.

12. W przypadku braku możliwości Potwierdzenia Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na Stronie Sklepu.

14. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep Internetowy LEMONE zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

16. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w Potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem".

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej lub za pośrednictwem usług Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Dla wysyłek zagranicznych, o ile nie podano inaczej, koszt jest ustalany indywidualnie, a czas dostawy jest wydłużony nawet do 10 dni.

3. Termin dostarczenia przesyłki zależy od tego czy towar jest w danej chwili na stanie magazynowym sklepu czy trzeba go sprowadzić od producenta. W pierwszym przypadku czas dostarczenia jest nie dłuższy niż 3 dni roboczych, natomiast w drugim do 8 dni roboczych, od momentu zaksięgowania środków wpłaconych na konto sklepu.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę „Cennik Dostaw".

§ 5 Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu (rachunek lub FV z danymi podanymi przez klienta).

2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

3. Sklep Internetowy LEMONE proponuje 4 sposoby płatności za towar:

  • szybkim i bezpiecznym przelewem bankowym w systemie płatności elektronicznych PayU, więcej na stronie partnera www.payu.pl
  • kartą kredytową w bezpiecznym systemie płatności elektronicznych PayU,
  • gotówką przy odbiorze przesyłki – opcja za pobraniem i u dostawcy przy darmowym odbiorze w Klinice Medycyny Estetycznej Beauty Club Lemoné.
  • przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu: MEDLINES TOMALA AGNIESZKA, ul. Okólna 62, 42-218 Częstochowa
  1. dla płatności krajowych nr rachunku: 24 1140 2004 0000 3702 7505 5213
  2. dla płatności zagranicznych EUR: IBAN PL95 1140 2004 0000 3812 0663 6551
  3. kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBKmBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

§ 6 Odbiór towaru


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem - zgodnie z definicją zawartą w art. 221 ustawy z 23.04.1964 Kodeks Cywilny (Tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121 pozn. Zm) - który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni (zazwyczaj w innych sklepach 14 dni) kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej (punkt 7). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia informacji o tym prawie. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Internetowy LEMONE przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą tj. nie żąda wystawienia faktury VAT na podmiot gospodarczy.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar odpowiednio zabezpieczony przez Klienta powinien być odesłany na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście pod adresem: MEDLINES Tomala Agnieszka ul. Okólna 62, 42-218 Częstochowa.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Wskazane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, np. w formie listu poleconego lub e-mail.

9. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, co było wyraźnie oznaczone w ofercie a towar umieszczony w dziale promocji;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ( tj. np. oderwanie zabezpieczenia foliowego słoika z preparatem lub zerwanie banderoli);

§ 8 Procedura reklamacji

1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od niej.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać do Sklepu Internetowego LEMONE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o prawach konsumenta z 30.05.2014 (Dz. U. 2014 poz. 827) jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami  lub zapisaniem się do newslettera jest MEDLINES Tomala Agnieszka.

2. Klient dokonując rejestracji na Stronie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy LEMONE danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym / Zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) .

3. Dalsze szczegółowe zapisy dotyczące Polityki Prywatności są zawarte w odrębnym dokumencie dostępnym na stronie Polityka Prywatności.

§ 10 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)

2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów pomiędzy Sklepem a Klientami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Kupujący będący klientem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie.

5. Informacje o sposobie dostępu do trybu wskazanego powyżej i stosowanych w takim przypadku procedur rozstrzygania sporów, można znaleźć adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Sklepu tj. od 25.05.2018